خانه » تحصیل در فرانسه

تحصیل در فرانسه

شرایط کلی پذیرش تحصیلی در فرانسه

 زبان :

با توجه به اینکه اکثر دانشگاههای  فرانسه از دانشجویان متقاضی از کشورهای غیر فرانسه زبان (حد اقل) مدرک DELF را طلب می کنند ٬ برای کسب این مدرک  تسط بر زبان فرانسه لازم می باشد.

 مدرک
مدرک لیسانس در فرانسه ۳ ساله و مدرک فوق لیسانس یک تا دوساله اخذ می شود

پذیرش :

الف) ترجمه مدارک تحصیلی تایید شده : که شامل دیپلم٬ لیسانس ٬ ریز نمرات لیسانس و شناسنامه می شود ٬ اصلی ترین مدارکی است که توسط دانشگاه در خواست می شود و باید به تایید سفارت فرانسه در تهران برسند

پ)توصیه نامه اساتید دوران تحصیل(Recommandation): یکی از مدارک در خواستی که می تواند یک امتیاز مثبت حساب آید سفارش اساتید سابق می باشد که ترجیحا باید دست نویس و به زبان فرانسه باشد.

  امکان پذیرش برای داوطلبان دیپلمه  نیز از کالج ها فراهم است. اگر چه هماهنگی قبلی با سفارت فرانسه درمورد اخذ ویزای تحصیلی برای این دسته از متقاضیان قبل از اعزام توصیه میگردد.

 ب) در خواست آموزش زبان فرانسه در کشور فرانسه  از طریق این موسسه فراهم می باشد ولی در مورد اخذ ویزا لازم است قبل از دریافت پذیرش با سفارت فرانسه هماهنگ گردد.

زندگی درفرانسه

هزینه زندگی در فرانسه برای یک دانشجو معادل ۵۰۰ یورو در ماه می باشد و دانشجو اجازه کار توام با تحصیل دارد.
اکثریت دانشگاههای فرانسه رایگان بوده و شخص متقاضی بایستی دوره کالج زبان فرانسه را بمدت یکسال بگذراند و پس از سپری شدن دوره یکساله زبان، دانشجو می بایستی در یک امتحان مهارت زبان فرانسه شرکت کرده و مهارت خود را برای ادامه تحصیل به زبان فرانسه به ثبوت برساند و یک امتحان ورودی در ارتباط با رشته اختصاصی مورد نظر متقاضی به عمل می آید که با توجه به حد نصاب و نمره ای که شخص متقاضی بدست می آورد، دوره های پیش دانشگاهی بمدت ۳ ماهه تا یکسال از طرف دانشگاه مربوطه پیش بینی می گردد تا متقاضی از لحاظ سطح معلومات هم تراز با سطح اول دانشگاه گردد.

امتحان زبان فرانسه را یا در سفارت فرانسه (در محل اقامت متقاضی) و یا کشور فرانسه باید گذراند.

لازم به تذکر است که این امتحان هر سال برگزار می گردد.

در صورت داشتن مدرک DALF متقاضی از گذراندن امتحان زبان معاف می باشد.

 تحصیل درفرانسه

با بیش از ۱۷۰۰۰۰ دانشجوی غیر فرانسوی ،فرانسه یکی از اولین کشورهای میزبان دانشجوی خارجی دراروپا است.
درفرانسه، هیچ تفاوتی میان دانشجویان فرانسوی و خارجی اعمال نمی شود.

انتظارات، امکانات ومدارک اعطا شده تفاوتی ندارند.

از چندین سال پیش گشایش بین المللی درهای دانشگاههای فرانسه یکی از محورهای اساسی سیاست آموزش عالی درفرانسه است.

توجه : مدرک پایان آموزش متوسطه فرانسوی مدرک Baccalaureat است که دستیابی به آموزش عالی براساس آن آغاز واعتبار می یابد . این مدرک معادل مدرک دیپلم پیش دانشگاهی ، یعنی دیپلم پایان تحصیلات متوسطه ایران است.

آموزش عالی فرانسه با تنوع بسیاری از نظر دوره های آموزشی ممکن برجسته می گردد. دوره های بلند مدت یا کوتاه مدت ، عمومی یا کاربردی ، حرفه ای یا پژوهشی تحصیل در دانشگاه یا درمدارس عالی ، هر یک از این دوره ها دارای ویژگیهای خاص خود است (پذیرش ، طول دوره ، چگونگی آموزش ) که پاسخگوبه اهداف وانتظارات متفاوت است وبه همگان امکان می دهد مدرکی رسمی را دریافت کنند. اگر برخی رشته ها تنها در دانشگاهها ارائه می شوند( مانند حقوق ، پزشکی ، علوم انسانی ) رشته های مهندسی ، مدیریت ، هنر را می توان در دانشگاهها یا درمدارس عالی و…. ادامه داد.

تنوع شاخه های تحصیلی فرانسه به دانشجوی خارجی امکان فرصت استفاده از آموزش متناسب با تحصیلات ونیاز هایش را می دهد.

کیفیت وسطح بسیار عالی آموزش دانشگاهی تنها مختص پاریس نیست .درسراسر کشور فرانسه مؤسسه های آموزش عالی ، نظیر دانشگاهها ونیز مدارس مدیریت ومدارس عالی مهندسی سطح اول ، با کیفیت بسیار بالا ودرتمامی زمینه ها وجود دارند.

انتظارات وشرایط مربوط به کیفیت آموزشی حاکم بر تمامی دانشگاهها ی فرانسوی است واین انتظارات سطح علمی وتربیتی دوره های آموزشی راتضمین می نمایند.

دقت: وزارت آموزش ملی فرانسه مقرارتی برای معادل سازی مدارک خارجی با مدارک فرانسوی ندارد. تنها مؤسسه آموزشی میزبان دانشجو دارای صلاحیت قبول پذیرش وتعریف سطح دوره مورد پذیرش ، بر اساس پرونده اکادامیک دانشجواست .

ثبت نام در سال اول سیکل از دانشگاه ( DEUG ) ، حقوق وپزشکی (PCEM) منوط به رعایت وانجام پیش ثبت نام اجباری همراه شرکت در آزمون زبان فرانسه هستند. ( در فرانسه ، بخش اعظم آموزش به زبان فرانسه است بنابراین آشنایی به زبان فرانسه در حدخوب ضروری است).

دانشگاهها

نشانه قدمت سنت دانشگاهی فرانسوی این است که اولین دانشگاه اروپایی درفرانسه ودرپاریس در قرن داوزدهم بنیان گذاشته شده است. درحال حاضر، تعداد دانشگاههای دولتی فرانسه ۹۰ عدد است که در بیش از پانصد محل در سراسر کشور پراکنده اند متشکل از حدود هزار واحد آموزشی وپژوهشی هستند.
دانشگاهها مؤسسات آموزشی دولتی دارای خصیصه علمی فرهنگی وحرفه ای هستند. با این که دانشگاهها دارای استقلال وخود مختاری (خود گردانی) اداری مالی ، آموزشی وعلمی هستند، مدارک اعطا شده به دانش آموختگان در صورتی که مدارک ملی باشند، ازهر دانشگاهی که اخذ شوند ، دارای ارزش واحد هستند.
دانشگاهها پذیرا ی بیش از ۱۵۰۰۰۰۰ دانشجو هستند که حدود ۷۴% تعداد دانشجو یان شاغل به تحصیل در سطوح آموزش عالی را می شود. در این میان ده درصد انان خارجی از تمامی ملیتها هستند.
دانشگاهها تمامی رشته ها شامل علوم وفناوری ، ادبیات ، زبانهای خارجی هنر ، علوم انسانی وعلوم اجتماعی ، حقوق ، مدیریت بهداشت ، ورزش را دارا هستند وآموزش را درتمامی سطوح از مدارک دوره های دوساله دانشگاهی ( فوق دیپلم ) تا پایان دوره دکترا ارائه می نمایند.
دوره های آموشی دانشگاههای در سه سیکل پیاپی سازمان گرفته اند که در پایان آنها مدارک ملی در سه درجه اعطا می گردد :

لیسانس ( سه سال) ، مستر ( Master ) دوسال ودکترا سه سال . چند رشته ای بودن دانشگاهها که ویژگی اصلی آنهاست ، آموزش وپژوهش دانشگاهی متناسب با تحولات علمی وفناوری را تضمین می نمایند. تمامی رشته های تحصیلی از این تطابق بهره می جویند ومدارک ودوره های بسیار تخصصی را با هدف مضاعف (آموزش نظری وکاربردهای عملی ) ارائه می نمایند.

رشته ها که در دوره آموزشی سیکل اول در گروههای مربوط به زمینه های دانشگاهی مجتمع شده اند، در طول دوسیکل بعدی تحصیلات دانشگاهی تخصصی تر می شوند تخصص وتعداد مدارک عمومی یا حرفه ای با درجه مستر نشانگر این مدعا است.

مدارک ملی دانشگاهها

۱ – سیکل اول ( مدرک دیپلم + ۲ سال تحصیل دانشگاهی )

پذیرش با مدرک دیپلم متوسطه فرانسوی ( Baccalaureat ) یا با مدرک پایان تحصیلات متوسط (دیپلم ایران + پیش دانشگاهی ) + آزمون آشنایی با زبان فرانسه برای پذیرش درسال اول دانشگاهی برای دانشجویان خارجی . ( داشتن مدرک DALF یا قبولی درامتحان سدوس ضروری میباشد.
– مدرک مطالعات دانشگاهی عمومی (DEUG) دردوسال.

این دوره در ۹ عنوان مربوط به ۹ زمینه ارائه می شود: مدیریت اقتصادی واجتماعی واجتماعی ، حقوق ، اقتصادومدیریت ، علوم انسانی واجتماعی ، ادبیات وزبانهای خارجی ، علوم وفناوری ، هنر ، فعالیت جسمانی و ورزشی الهیات (مسیحی ) .

-مدرک دانشگاهی فناوری (DUT ) دردوسال.

این دوره در مؤسسات دانشگاهی فناوری (IUT ) بیش از ۲۵ تخصص را در برمی گیرد وآموزش عمومی وفنی را با اهداف حرفه ای وبا گرایش به سمت بخشهای صنعتی وخدماتی ارائه می نماید. این مدارک زمینه پیرا پزشکی وزمینه های اجتماعی را نیز شامل می شود. در طی این دوره ، دانشجویان یک دوره کارورزی حداقل ده هفته ای را دریک مؤسسه وکارخانه سپری می کنند.
– مدرک تحصیلات دانشگاهی علمی وفنی (DEUST ) دردوسال .

این دوره با اهداف حرفه ای ، تکنسین های آماده برای ورود به زندگی حرفه ای راآموزش می دهدویک دوره کارورزی اجباری را نیز شامل می شوند. DEUST بیش از ۱۱۰ تخصص را در زمینه های مختلف از مدیریت ، بازرگانی ، انفورماتیک گرفته تا زمینه های هنری وتوریسم را دربر می گیرد.

سیکل دوم ( مدرک دیپلم + ۳ سال تحصیل دانشگاهی )

پذیرش با ۲ سال تحصیلات عالی

-لیسانس عمومی در یک سال

با ادامه تحصیلات در تخصص مورد نظر ، این دوره ادامه تحصیل در مقطع فوق لیسانس را ممکن می سازد.

-لیسانس حرفه ای دریک سال

با ۱۲ تا۱۶ هفته کارورزی ، این دوره مکمل آموزش عمومی دانشجو دریک آموزش شغلی _حرفه ای است که در پیوند نزدیک با مؤسسات وبا هدف وروددانشجویان به محیط حرفه ای است.

-سیکل دوم ( مدرک دیپلم + ۴ سال تحطیل دانشگاهی )

پذیرش با سه سال تحصیلات دانشگاهی

-فوق لیسانس دریک سال

این دوره شامل ادامه تحصیل تخصص موردنظر برای دریافت یک مدرک ( Maitrise یاMaster1 ) با نگارش یک

ساله ودفاع از آن در مقابل هیئت داوران است.

پذیرش با دوسال تحصیلات عالی

-فوق لیسانس علوم وفنون (MST ) دردوسال

-فوق لیسانس علوم مدیریتی (MSG ) دردوسال

-فوق لیسانس روشهای انفورماتیک کاربردی در مدیریت مؤسسات (MIAGE ) دردویا سه سال (پذیرش در این دوره با یک سال تحصیل در دوره های عالی ممکن است.)
برای دوره های فوق لیسانس علوم وفنون (MST) وفوق لیسانس علوم مدیریتی (MSG ) ، پذیرش دانشجو بر اساس پرونده های داوطلبی وآزمون ورودی با دقت انجام می شود. این دوره ها که متمایل به زمینه های حرفه ای مؤسسات هستند ، دارای اهداف شغلی بوده وبازار کار بسیار طالب آنها است.

پذیرش با یک سال تحصیل در سطح عالی

دوره فوق لیسانس مؤسسات دانشگاهی حرفه ای درسه سال .

این دوره در مؤسسات دانشگاهی ومؤسسات حرفه ای طراحی شده است وآموزشهای نظری وحرفه ای را پیوند می دهد. یک دوره کارورزی شش ماهه در مؤسسه بعد از در یافت مدر ک فوق لیسانس اجازه می دهد تا فارغ التحصیلان پس از شرکت در مصاحبه ای در یک کمیسیون ، عنوان استاد _ مهندس (TIM) را اخذ کنند. این دوره ها زمینه های صنعتی ، خدماتی ، عمران ، بانک ، مالی ، بیمه ، اطلاعات – ارتباطات ( ۲۱ تخصص ) را در بر می گیرد.

سیکل سوم ( مدرک دیپلم + ۵ سال تحصیل دانشگاهی )

پذیرش با چهار سال تحصیل درسطح عالی ( مدرک کارشناسی ایران + کارشناسی ارشد ایران ) (ودر برخی

موارد فقط سال اول کارشناسی ا رشد کافی است )

-مدرک مطالعات پیشرفته(DEA) دریک سال.

این اولین مرحله بری کار در زمینه پژوهش است ودستیابی به دوره تحقیق رساله ( سه ساله) برای اخذ مدرک

دکترا را پس از ارائه رساله ودفاع از آن ممکن می سازد. مجموعاً بیش از هزار مدرک مطالعات پیشرفته درتمامی رشته ها وجود دارد.

-مدرک مطالعات عالی تخصصی (DESS ) دریک سال.

این دوره دارای کاربرد حرفه ای واهداف تخصصی کردن آگاهیهادرزمینه مشخص وکسب فنون حرفه ای است که به این دوره ها مرتبطند( با حداقل ۳ ماه کارورزی در مؤسسات حرفه ای ).

این مدرک که درسطح مستر است دریک سال ، تکمیل تحصیلات دانشگاهی را با آموزشهای حرفه ای با بازارکاربسیار خوب ممکن می کند.

پذیرش در سطوح مختلف ومتغیر ( با یک تا چهار سال تحصیلات دانشگاهی )

۰-مدرک مهندسی دردانشگاه

مدرک مهندسی یک مدرک ملی متناسب با درجه مستراست.

این مدرک زیر نظر کمیسیون مدارج مهندسی (CIT ) است که متضمن کیفیت این دوره است . آموزشهای مهندسی دانشگاهی در دانشگاه به طور ویژه برای ارائه آموزش حرفه ای سطح بالا مرتبط با تحصیلات مهندسی است ودردرون ساختارهای داخلی برای پاسخگویی به معیارها ومیزانهای توانایی مدارس مهندسی سامان داده شده اند.

تمامی آموزشهای مهندسی دانشگاهی توسط کمیسیون مدارج مهندسی (CIT ) تعیین میشوندوبراساس چگونگی وشکل خاص هر دوره آموزشی ، معادل با سطح دوره های پنح ساله تحصیلات عالی پس از دیپلم متوسطه است . شرایط پذیرش همواره براساس گزینش خاص (آزمون ، مصاحبه وپرونده ) است.
دارا بودن مدارک دانشگاهی به دانشجویان خارجی امکان می دهد تا درمیانه دوره تحصیلی به آن وارد شده وپذیرفته شوند.

سیکل سوم ( مدرک دیپلم + ۸ سال تحصیل دانشگاهی ) – درجه دکترا

پذیرش پس از پنج سال تحصیلات عالی وموافقت یک استاد راهنمای رساله دکترا .

-دکترا در سه سال

این دوره ، آخرین سطح تحصیلات عالی با نگارش رساله دکترا وپایان اولین کار پژوهش دانشجوست.

-مدارک دانشگاهی (DESU, DU )

-مدرک تحصیلات عالی دانشگاهی (DESU ) ومدرک (DU )

با نامها وعناوین مختلف ، این مدارک در دانشگاهها وبرای پاسخگویی به گرایشات تخصصی یک دانشگاه یا به نیازهای اقتصادی ومنطقه ای ایجادشده اند. نهادهای تصمیم گیری دانشگاه ، ارزشیابی این مدارک را به عهده دارند

دوره های دکترای پزشکی ، دندانپزشکی وداروسازی

-دوره ها

مقررات دوره های پزشکی ، دندانپزشکی وداروسازی براساس متون تدوین شده توسط وزارت بهداشت ووزارت آموزش هستند. درپایان سال اول برای هر دانشگاه ظرفیت پذیرش مشخص می شود ، تعداد دانشجویان خارجی نیزبه صورت در صدی از این ظرفیت است. این دوره ها در دانشگاهها یی ارائه می شوند که واحدهای آموزشی آن تحت عنوان مرکزبیمارستانی دانشگاهی (CHU ) گردآمده اند.

برنامه آموزشی آنها مشتمل بر سه سیکل است وبه همان صورت سامان گرفته است: درپایان سال اول سیکل اول برای انتخاب شاخه تخصصی کنکور برگزار می گردد.

دوره های دکترای پزشکی ، دندانپزشکی وداروسازی

پزشکی

برای اخذ مدرک دولتی پزشکی عمومی ۹ سال وبرای تخصص پزشکی ۱۰ یا ۱۱ سال تحصیل دانشگاه الزامی است.
-سیکل اول (PCEM ) در ۲ سال. پس از موفقیت در کنکور ( مشترک برای پزشکی ودندانپزشکی ) ، در پایان سال اول ارائه می شود . کنکور برای پزشکی ودندانپزشکی مشترک است.
-سیکل دوم (DCEM ) در۴ سال داوطلبان را برای اخذ مدرک سنتز بالینی ودرمانی آماده می کند.
-سیکل سوم : دوره residanat ( معادل انترنی در ایران ) که دانشجوپس از سیکل دوم مستقیماً به آن وارد می شود. در مدت دوسال ونیم مدرک پزشکی عمومی را دریافت می کند. به دنبال این دوره ، پزشکان عمومی می توانند یک یا دوسال دوره های توانایی پزشکی راکه دوره های تخصصی هستند بگذرانند.( آلر گولو لوژی ، آنتریولوژی ، طب سالمندان ، پزشکی سالمندان ، حوادث و….)

-دوره تخصصی پزشکی در ۴ یا ۵ سال است که پس ازکنکور دانشجورا به دوره تخصصی پزشکی راهنما می شود.
( ۹رشته تخصصی درکنکورپیشنهاد می شود: تخصصهای جراحی ، تخصصهای پزشکی داخلی ، طب کار ، بهداشت عمومی ، زیست شناسی پزشکی ، روانکاوی ، بیهوشی ،  جراحی ، اطفال ، زنان وزایمان).

دندانپزشکی

۶سال برای اخذ مدرک دولتی دندانپزشکی

-سیکل اول (PCEM ) دردوسال ، پس از موفقیت در کنکور پایان سال اول ارائه می شود . کنکور برای پزشکی ودندانپزشکی مشترک است .

-سیکل دوم در سه سال

-سیکل سوم در یک سال برای شاخه تخصصی

-داروسازی
۶سال برای مدرک دولتی دکترای داروسازی

-سیکل اول ودوم در دوسال

-سیکل سوم در ۲یا ۵سال برای شاخه تخصصی

_ روشهای دستیابی غیر فرانسویان به تحصیلات پزشکی

پذیرش مستقیم به دوره پزشکی عمومی ممکن نیست . یک غیر فرانسوی که هنوز مدرک پزشکی را درکشور خود کسب نکرده باشد . در هر سطحی از دوره دانشگاههای ، باید در کلاسهاس سال اول سیکل اول وکنکور پایانی سال شرکت کند واگر در این کنکور قبول شود، پس از بررسی پرونده اش سطح دانشگاهی که قبلاً در کشورش کسب کرده است مورد ارزشیابی ومعادل سازی قرارمی گیرد.

درخصوص دوره تخصصی ، به غیر از دوره آماده ساز DES مدرک مطالعات تخصصی مختص پزشکان عمومی خارجی ، دوره های آموزشی تخصصی برای دانشجویان وپزشکان خارجی درنظر گرفته شده اند وبرخی مدارک دانشگاهی درسطح بسیار تخصصی نیز برای دانشجویان خارجی قابل دسترسی است. تمامی این دوره ها نیازمند آشنایی خوب با زبان فرانسه است.

برای پزشکان عمومی

دوره مطالعات تخصصی (DES )

کنکور تخصص پزشکی برای افراد خارجی ( که منجر به شرکت در دوره مطالعات تخصصی می شود) تنها برای پزشکی است و برای جراحی دندان وداروسازی کنکور خاصی برای خارجیان وجود ندارد. حق الزحمه ….. ….. خارجی معادل با دستمزد فرانسویان است وبرای طول مدت آموزش ( ۴یا۵ سال بر حسب رشته تخصصی ) توسط مراکزبیمارستانی دانشگاهی پرداخت می شود.

آزمون قابلیت پذیرش ( مرحله اول )

-درماه آوریل ثبت نام در بخش همکاری وفعالیت فرهنگی سفارت فرانسه درایران انجام می شود.
-نامه شرکت درآزمون توسط سفارت ها درماه ژوئیه تنظیم وتحویل می شود.

-سفارت آزمون قابلیت پذیرش رادرماه سپتامبر برگذار می نماید.

آزمون پذیرش در پاریس درماه نوامبر برای تمامی داوطلبان قبولی شده مرحله اول برگزار می شود.( این داوطلبان برای شرکت درآزمون رویدادکوتاه مدت دریافت می کنند)

تاریخ شروع به کار وآموزش در سه ماه بعد خواهد بود.

_ دوره مطالعات تخصصی تکمیلی DESC

دوره ملی با طول مدت ۲ تا ۴ سال است که می توان از آخرین سال تحصیلی دوره مطالعات تخصصی آن را آغاز نمود. تعداد ۳۱ دوره مطالعاتت تخصصی تکمیلی درسه رشته پزشکی (۱۶ رشته ) ،جراحی ( ۸ رشته ) ، زیست شناسی ( ۸رشته ) وجود دارد.

برای پزشکان متخصص

-گواهی آموزش تخصصی پیشرفته (AFSA )

شرایط ثبت نام :

-این گواهی به دارندگان مدرک پزشکی تخصصی اعطا خواهد شد.

_ این بورس به اتباع خارجی اعطا می شود.

-مدت دوره برای دریافت این گواهینامه : حداقل یک ترم شش ماهه وحداقل دوترم
-درخواست کتبی متقاضی که در آن فرد اهداف وانگیزه های خود را از گذراندن دوره اعلام کند.
-نامه مسئول مؤسسه خارجی اعزام کننده که دراین نامه اهداف آموزشی موردنظر در فرانسه درج واعتباراین دوره آموزشی تأییدشده باشد.

-نظر مساعد استاد راهنمای DESC ( مدرک مطالعات تخصصی تکمیلی ) فرانسه

-پرونده اداری ارسال شده فرد به رئیس دانشگاه مورد نظر در فرانسه که او درباره ثبت نام یا عدم ثبت نام یا عدم ثبت نام فرد تصمیم می گیرد.

-توجه: فرد متقاضی با مدرک AFSA که درفرانسه تأیید می شود حق ندارد در فرانسه به حرفه پزشکی مشغول شود.

مدارس عالی درفرانسه

مدارس عالی فرانسه از ابتدای قرن نوزدهم برای تربیت کارمندان عالی رتبه در تمامی زمینه های مدیریتی وخدمات عمومی به طورموازی با دانشگاهها به وجود آمده اند. امروزه ، مدارس عالی کماکان آموزش حرفه ای سطح عالی را ادامه می دهند وبرای پذیرش دانشجو گزینشی عمل می کنند( ازجمله دانشجویان خارجی را).
گاه مدارس عالی دولتی هستندوبنابراین تحت نظارت یک وزارتخانه قراردارند(۷۵%مدارک مهندسی ) ، یا آن که به خصوص درزمینه بازرگانی ، وابسته به اتاقهای بازرگانی وضعیت (CCI ) می باشندودرنهایت مدارس عالی که خصوصی اند. باهرجایگاهی مدارس عالی از نظر تعلیم وتربیتی زیر نظر وزارت آموزش ملی قراردارند

مدارس عالی بازرگانی

این مدارس عالی وابسته به اتاقهای بازرگانی وصنعتند ویا مولود بخش خصوصی هستند،مدارس عالی بازرگانی ومدیریت ( حدود ۲۳۰ عدد از این مراکز وجود دارند) رشته ها وآموزشگاههای متناسب با تحولات شرایط اقتصادی وکاربردهای جدید مدیریتی را ارائه می نمایند، اغلب این آموزشها ، دوره های کارورزی وتبادلات بین المللی را نیز شامل می شوند.

ممکن است آموزشها به زبانهای مختلف ، فرانسه ، انگلیسی ، اسپانیایی و… باشند.

مدرسه مطالعات عالی بازرگانی HEC ، مدرسه عالی بازرگانی پاریس ESCPEAP ، مدرسه عالی ملی علوم اقتصادی وبازرگانی ESSEC ، مدرسه مطالعات عالی بازرگانی شمال EDHEC درشهر لیل ، مدرسه مدیریت EM شهر لیون ویا مدارس عالی تجارت ESC .مدارک اعطا شده این مدارس توسط دولت ومؤسسات حرفه ای به رسمیت شناخته شده اند.

مدارس عالی بازرگانی

این مدارس عالی وابسته به اتاقهای بازرگانی وصنعتند و یا مولود بخش خصوصی هستند،مدارس عالی بازرگانی ومدیریت ( حدود ۲۳۰ عدد از این مراکز وجود دارند) رشته ها وآموزشگاههای متناسب با تحولات شرایط اقتصادی وکاربردهای جدید مدیریتی را ارائه می نمایند، اغلب این آموزشها ، دوره های کارورزی وتبادلات بین المللی را نیز شامل می شوند.

ممکن است آموزشها به زبانهای مختلف ، فرانسه ، انگلیسی ، اسپانیایی و… باشند.
مدرسه مطالعات عالی بازرگانی HEC ، مدرسه عالی بازرگانی پاریس ESCPEAP ، مدرسه عالی ملی علوم اقتصادی وبازرگانی ESSEC ، مدرسه مطالعات عالی بازرگانی شمال EDHEC درشهر لیل ، مدرسه مدیریت EM شهر لیون ویا مدارس عالی تجارت ESC .مدارک اعطا شده این مدارس توسط دولت ومؤسسات حرفه ای به رسمیت شناخته شده اند.

مدارس عالی مهندسی

دراین مؤسسات می توان مدارس عالی با شهرت بسیار را مشاهده نمود نظیر مؤسسه پلی تکنیک ، مدارس سانترال ، مدارس معدن ، مدرسه ……وراه مدرسه عالی هنر وحرفه ENSAM ، مؤسسات ملی پلی تکنیک INP مؤسسات ملی علوم کاربردی INSAM ، دانشگاههای فناوری …حدود ۲۴۰ مدرسه مهندسی با جایگاه متنوع وجود دارند. همگی این مؤسسات دارای ویژگیهای مشترک مرتبط با کیفیت دوره آموزشی مهندسی که منجر به اعطای مدرک معادل درجه مسترمی شوند. کمیسیون ملی مدارک مهندسی (CTI ) به طور دوره ای توانایی وکیفیت این دوره ها را ارزیابی می کند.

Engineering Institutes؟

-مدارس عالی دولتی درسایر زمینه ها (ENS وENA و… )

دانشسراهای عالی ( اکول نورمال ) ، مدرسه دادگستری ، مدرسه دشارت ، مدرسه ملی مدیریت ENA ، مؤسسه مطالعات سیاسی پاریس ( علوم سیاسی Science po پاریس ) ، مدرسه ملی کشاورزی INA ، مدارس ملی دامپزشکی همگی درسطح بین المللی به رسمیت شناخته شده اند وغالباً دوره های تخصصی برای دانشجویان یا شاغلان حرفه ای سایر کشورها را ارائه می نمایند. نظیر رشته MBA که برای شاغلان حرفه ای جوان دارای تحصیلات دانشگاهی پیشنهاد می شود. دوره MBA افراد متخصص عالی درزمینه های مدیریتی وبین المللی مؤسسات را تربیت می نماید. این مدرک بین امللی به عنوان مرجع در زمینه مدیریت مطرح است وآموزش دراین دوره گرایش به سمت مواردعملی حرفه ای درسطوح بین المللی دارد. پذیرش دراین دوره بسیارگزینشی است.

مدارس هنر

سه نوع مدرسه هنر درفرانسه وجود دارند: مدارس ملی عالی هنر ، مدارس عالی هنرهای کاربردی که وابسته به وزارت آموزش عمومی هستندومدارس هنرهای زیبا که وابسته به وزارت فرهنگ می باشند.
-مدارس ملی عالی هنر مدارس سطح عالی از نوع مدارس بزرگند . این مدارس مدارک ملی مدرسه را پس از۴ یا ۵ سال تحصیل اعطا می نمایند. چگونگی پذیرش بسیارگزینشی است وبسته به مدرسه در طی دوره یا تنها درابتدای آن انجام می شود.

به عنوان مثال مدرسه ملی عالی هنرهای زیبای پاریس (ENSB ) مدرسه ملی هنرهای تزئینی (ENSAD ) ، مدرسه ملی عالی خلاقیت صنعتی ( ENSCI ) ، مدرسه ملی عالی حرفه ای تصویروصدا (FEMIS ) ، مدرسه ملی عالی لویی لومیر ، مدرسه ملی عکاسی آرل.

-مدارس هنرهای زیبا ، مدارک ملی ۳ ساله ( کارشناسی =Bach ) و۵ ساله ( مستر = کارشناسی ارشد) را اعطا می کنند.

که شامل:

دوره ملی هنر وفنون DNAT درسه سال

.
سه رشته : طراحی گرافیک ، طراحی فضا ، طراحی صنعت

دوره ملی عالی بیان تجسمی DNSEP در۵ سال.

سه رشته : هنر ، ارتباطات ، طراحی

— مدارس عالی هنرهای کاربردی : که دوره های ۲ساله و۴ ساله برگزار می نمایند. که شامل : مدرسه عالی هنرهای کاربردی ( دوره) ، مدرسه عالی هنرهای کاربردی صنایع مبل سازی ومعماری داخلی ( مدرسه بول) و حرف هنری ( الیویه دوسر ) ، مدرسه عالی هنرهای وصنایع گرافیکی (مدرسه اتی – ن ) . مدرسه ملی عالی هنرها وفنون تئاتر مدرسه عالی هنرهای دراماتیک….

– دوره تکنسین عالی دردوسال.

این دوره ها ، آموزش فنی را …. فناوریها ی جدید وبرحسب رشته موردنظر در زمینه های گسترده ازمعماری داخلی تا …، ارتباط تصویری وگرافیک یا عکاسی را ارائه می کنند.
دوره حرف هنری DMA دردوسال

این دوره بیش از هر چیز مربوط به حرف وفنون سنتی است: دکور ومبلمان ، سینمای انیمیشن ، هنرهای نساجی .

-دوره عالی هنرهای کاربردی DSAA دردوسال پس از اخذDMA

_ تربیت طراحان خلاق در زمینه هنرهای کاربردی را به عهده دارد. درپایان اولین سال این دوره مدرک تحصیلات عالی هنرهای تجسمی CESAP اعطا می شود.

-مدارس معماری

۲۰مدرسه معماری وابسته به وزارت فرهنگ فرانسه مدارک دولتی معماری را اعطا می کنند که تنها مدرکی است که برای کاردرفرانسه دارای اعتبار است. .

-مدارس پیراپزشکی ومشاغل اجتماعی

برخی حرف بخش پیراپزشکی ( ارتودنیت ، فیزیوتراپی ، پرستاری ، کودکیاری ، کاردرمانی و…) وبخش اجتماعی (مربی ، مددکار اجتماعی …)

تنها پس از طی برخی دوره های آموزشی در مدارس یا مؤسسه های تخصصی دارای مجوز از دولت امکان پذیر می باشند.

آموزشهای پیراپزشکی ( پرستاری ، باز پروری ، همیاری فنی و…) واجتماعی (آموزش ، مددکاری اجتماعی …) از۳ تا۴ سال به طول می انجامند وپس ازدوره مدرک دولتی تخصصی دانش آموختگان اعطا می شود.

 
 

۳ Comments

 1. مینایی گفت:

  باسلام
  ازاطلاعات بسیاربسیارسودمندشماکمال تشکررادارم.سایت شمادرزمینه دادن اطلاعات به اشخاص ، عالی است.
  باآرزوی توفیق وسلامتی

 2. مرضیه جهانی نیک گفت:

  سلام ممنون بابت زحمات ارزشمندتون. هدفتون از درج مطالب در مورد مهاجرت چیه موسسه شما چه نقشی داره اگه ما بخاییم اقدام کنیم شما چه کمکی میکنید و از ما چه انتظاری دارید؟ لطفا برام توضیح بدید. خانم خوش دامن فقط مدیر کانونه یا مدیر سایت هم هست؟

  • مدیر سایت گفت:

   با سلام و سپاس از شما
   هدف ما راهنمایی و آشنایی کسانی است که قصد مهاجرت یا تحصیل در خارج از کشور را دارند
   کار ما برگزاری کلاس هایی برای آمادگی متقاضیان برای شرکت در آزمون های مهاجرت می باشد
   سرکار خانم خوش دامن مدیریت آموزشگاه هستند.

 
 

ارسال نظر