خانه » معرفی اساتید

معرفی اساتید

 

khoshdamanسر کار خانم نصرت خوش دامن

متولد ۱۳۵۸

مدیر عامل و رئیس هیات مدیره موسسه آموزش پرتو نور موعود

دارای مدرک کارشناسی مشاوره و روانشناسی

کانون تخصصی مکالمه و آیلتس پرتو

کانون تخصصی مکالمه و آیلتس پرتو

کانون تخصصی مکالمه و آیلتس پرتو

کانون تخصصی مکالمه و آیلتس پرتو

کانون تخصصی مکالمه و آی

کانون تخصصی مکالمه و آیلتس پرتو

کانون تخصصی مکالمه و آیلتس پرتو

کانون تخصصی مکالمه و آیلتس پرتو

کانون تخص

کانون تخصصی

 

کانون تخصصی م

کانون تخصص

کانون

کانون تخصصی مکالمه و آیلتس پر

کانون تخصصی مکالمه و آیلتس پرت

کانون تخصصی مکالمه و آیلتس پرت

کانون تخصصی مکالم

کا

کانون تخصصی

کانون تخصصی مکالمه و آیلتس پرت

کانون تخصصی مکالمه و آیلتس پرت

کانون تخصصی مکالمه و آیلتس پرت

کانون تخصصی مکالمه و آی

کانون تخصصی مکالمه و آیلتس پرت

کانون تخصصی مکالمه و آیلتس پرت
کانون ت


کانون

کانون تخصصی مکالمه و آیلتس پرت

کانون تخصصی مکالمه و آیلتس پرت

کانون تخصصی مکالم

کانون آیلتس پرتو

کانون آیلتس پرتو

کانون آیلتس پرتو

کانون آیلتس پرتو


 

 
 

۴ Comments

  1. نازی گفت:

    کادری جوان بسیار active و با مدیریت شایسته و توان مند

  2. محمد صادق جعفری گفت:

    استاد جلیل مجدم واقعا دبیر مسلطی هستند و افتخار میکنم که مدتی در کانون زبان ایران زبان آموز ایشان بودم.

  3. nazila گفت:

    استاد امیری کیا واقعا دبیر توانمندی ومسلطی بر روی دروس زبان هستند.